Onze privacy policy en legal notice lees je hier.

Programma donderdag 26 april

Morele stress, groeikans naar morele veerkracht!

Naast werkstress en emotionele stress is ‘Morele stress’ een vrij nieuw begrip. Het is aanwezig in alle werksituaties, maar bij uitstek in de zorgsector. De morele sensitiviteit is namelijk hoger bij mensen die in de zorg werkzaam zijn waardoor de kans op het voelen van morele stress groter is!

We weten dat morele stress kan leiden tot ongevoelig worden voor de zorg, ziekteverzuim, vroegtijdig de sector verlaten en mogelijks zelfs burnout... We werken morele stress echter niet weg!

We leren morele stress detecteren, bespreekbaar maken en hanteren. Zo verhogen we de kans dat morele stress uitgroeit tot iets positiefs, m.n. MORELE VEERKRACHT… waardoor we kunnen blijven doen wat we graag doen en dat wat we graag doen ook ‘goed’ kunnen blijven doen! 

Ann Vandegehuchte
Onderzoeksmedewerkers cluster verpleegkunde - Howest 

Hoe uw kapitaal (personeel) doeltreffend inzetten volgens noden van de bewoner?

Waarom:

Zorgorganisaties staan sterk onder druk. Personeel ervaart een hoge werkdruk, bewoners hebben een zwaardere zorgnood en familie wordt steeds mondiger. De zorgorganisaties zijn daartoe verplicht om de eigen middelen, doeltreffend in te zetten en spaarzaam om te gaan met de schaarste op de arbeidsmarkt.

Inhoud:

Bepalen van indicatoren voor uw bewonerspopulatie. Bepalen van indicatoren voor uw personeelsinzet. Wat kunnen wij doen om bovenstaande te doen matchen? 

Veerle Warreyn
Senior Adviseur Probis

SmartLiving @ Home: als dingen met elkaar praten, begrijpen ze elkaar ook?

Een huis vol elektronische snufjes die gretig hun diensten aanbieden aan de bewoners, het is geen toekomstmuziek meer. Maar om echt een meerwaarde te zijn voor gebruikers moeten al die componenten ook kunnen samenwerken. Interoperabiliteit is een belangrijk aandachtspunt voor al wie overweegt te investeren in slimme systemen. Er is na de lezing ook even ruimte voor interactie.

Matthias Strobbe
Senior Researcher Imec Homelab Gent

Inkanteling OCMW's in gemeenten

Het decreet lokaalbeleid zorgt voor essentiële wijzigingen in de structuren van het lokaal sociaal beleid. Waar oorspronkelijk sprake was van integratie van het OCMW in de gemeente, is het huidig besliste plan B minder vergaand, maar ook veel ingewikkelder. Het decreet voert de eenheid van leiding tussen OCMW en gemeente in, zowel politiek als administratief.

Politiek wordt de gemeenteraad de OCMW raad, de voorzitter van de gemeenteraad de OCMW voorzitter en het college van burgemeester en schepenen het vast bureau van het OCMW. De voorzitter van het bijzonder comité dat beslist over de leefloonaanvragen wordt toegevoegd aan het college als schepen. Er komt één algemeen directeur en één financieel directeur voor gemeente en OCMW. Anderzijds blijft het OCMW een aparte juridische entiteit, met eigen personeel, budget en planning.

Zoals het 70 bladzijden tellende advies van de Raad van State schrijft: het OCMW wordt geen lege schelp. Samen proberen we wegwijs te geraken in dit doolhof.

Julien Van Geertsom
Oud voorzitter POD Maatschappelijke Integratie, senior consultant Probis

WZC Mandana: innovatieve arbeidsorganisatie

Mandana staat voor een persoonsgerichte aanpak waarbij de organisatie zich afstemt op het ritme van de bewoner. Van bij aanvang is er dan ook de nodige aandacht besteed om de werkorganisatie van de medewerkers hier maximaal op af te stemmen.

Mandana bereidde dit voor binnen een traject Innovatie Arbeid Organisatie. Anders arbeid organiseren staat hierin centraal. Een boeiende uitdaging waarin medewerkers als team samen verantwoordelijk zijn voor de werking van leefgroep, ieder vanuit zijn/haar "ster"-functie. Nu drie jaar verder (h)erkennen we een aantal valkuilen maar we zien meer en meer voordelen van deze andere aanpak.

Jos Aben
Directeur Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk

Aangepaste voeding met verschillende consistentie bij slik- en kauwproblematiek

Wanneer er slik- en/of kauwproblemen optreden, dient de voeding te worden aangepast. Dit kan op verschillende manieren en in verschillende gradaties gebeuren waarbij voeding met aangepaste consistentieniveaus kan worden aangeboden. Belangrijk hierbij is rekening te houden met de gevolgen voor de geur en smaak en de nodige aandacht te besteden aan de presentatie zodat eten een plezier blijft.

Florence Baert
PhD-student - Ilvo

Netwerking van ziekenhuizen

De Vlaamse ziekenhuizen zijn volop bezig met het vormen van netwerken, waarin ze per regio taakafspraken maken rond de zorg die in elk ziekenhuis of campus zal worden aangeboden.

De overheid is bezig met het op poten zetten van een financieel en juridisch kader om deze netwerken vorm te geven. In deze lezing krijgt u een recente stand van zaken.

Margot Cloet
Gedelegeerd Bestuurder Zorgnet-Icuro

Opzetten van een waardentraject

Nog voor Zorgbedrijf Rivierenland een juridisch feit was, werd er met een ontwerpgroep de strategie, missie en visie bepaald, omdat we meer wilden worden dan het juridisch samenbrengen van de verschillende entiteiten.

Daarna hebben we alle medewerkers samengebracht, meer dan 500 deelnemers tijdens participatiedagen. Zij gaven de waarden van Zorgbedrijf Rivierenland aan. We lieten ons daarvoor begeleiden door twee coaches van Flanders’ Synergie. 

Hoe we dit opgezet hebben en wat we er verder mee doen, daarvan wil ik een getuigenis brengen.

Ria Martens
Directeur Zorgbedrijf Rivierenland

Het ziekenhuis, een doolhof voor mensen in armoede

Toegankelijkheid van de gezondheidszorgen heeft niet alleen te maken met betaalbaarheid en aanwezigheid van laagdrempelige zorg (vb wijkgezondheidscentra). Het heeft ook te maken met zijn weg vinden in het kluwen van allerlei formulieren, vragen en regelgeving om effectief verzorgd te worden. Dat stond reeds beschreven in het witboek dat het RIZIV over de toestand van de gezondheidszorgen samen met Dokters van de wereld opmaakte. Ook in het groenboek bij de aantreding van de huidige regering was hier aandacht voor. Een van de antwoorden is de inzet van ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting in ziekenhuizen. Zij hebben armoede aan den lijve ervaren en gebruiken deze ervaring als expertise om te bemiddelen tussen de ‘instellingen uit de gezondheidssector’ en de mensen in armoede.

In 2016 en 2017 liep hierover een proefproject in verschillende ziekenhuizen met ervaringsdeskundigen in dienst van de POD Maatschappelijke Integratie, begeleid door de POD en gefinancierd door het RIZIV. Het project werd geëvalueerd door professor Sarah Willems.

We overlopen kort de bedoeling, uitvoering en de ‘lessons learned’ van dit project.

Julien Van Geertsom
Oud-voorzitter POD Maatschappelijke Integratie, senior consultant Probis

10 reasons why Health & Care companies need a Chief Video Officer (CVO)

'StoryMe wants to inspire and educate Health & Care companies about the power and the future of video in external/internal communications. Video should be incorporated in your companies DNA, since 80% of all Internet traffic will be video by 2019.

This keynote includes case studies of healthcare video strategy in Marketing, Sales & HR.

Nils Demanet
Video Marketeer StoryMe

HEALTH&CARE - dé vakbeurs voor de zorgsector

21-22-23 april 2020
Flanders Expo Gent

+32 (0) 9 241 92 11
info@health-care.be

Met het voortzetten van uw bezoek aan de website, accepteert u het gebruik van cookies om op maat gemaakte aanbiedingen en diensten aan te bieden. Lees meer