Onze privacy policy en legal notice lees je hier.

Programma dinsdag 24 april

Hertekenen van de samenwerking in de 1ste lijn in eerstelijnszones in Vlaanderen

Hertekening van de eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaanderen: status presens na het uitzetten van de bakens op de eerstelijnsconferentie van 2017:

Eerstelijnszones en het Vlaams Instituut Eerste Lijn: hoe ver staan we? Wat zijn hun opdrachten, wat is hun meerwaarde en voor wie? Good practices en ondersteuning op het terrein.

Caroline Verlinde
Adjunct-kabinetschef Zorg, Kabinet van Jo Vandeurzen

Conflictbemiddeling op het werk

Waar mensen samenwerken, kan het al eens botsen. Dat we daar niet altijd gelukkiger van worden is één ding, het kan een team ontwrichten én de performance van de organisatie schaden. Ga ze dus niet uit de weg.

Conflicten zijn kansen om het anders en/of beter te doen. Leer dus conflicten herkennen én durf ze hanteren op een verbindende manier. Een competentie die iedereen onder de knie kan kijgen en die bijdraagt tot het psycho-sociaal welzijn op het werk, het beter leren omgaan met diversiteit en dus ook het samenwerken onderling. 

Ingrid Larik
Zaakvoerder Flexvia Comm. V.

De persoon achter de patiënt: richting warme ouderenzorg

Zorgverlening is eens zo aangenaam en efficiënt wanneer we ons goed voelen bij mekaar. Hoe kunnen we er voor zorgen dat kwetsbare mensen en hun verzorgers warm met elkkaar omgaan? Hoe kunnen we hen helpen om elkaar te leren kennen? Sociaal ontwerper Frederik Vincx neemt je mee in zijn onderzoek naar empathie in ouderenzorg.

Frederik Vincx
Social service designer Prisma

Door stil te staan kan je verder

In zijn seminarie toont Geert Bettinger hoe je anders kunt kijken naar de interactie tussen zorgverleners en cliënten. Het inzicht in de persoonlijke houding van de zorgverlener en een herinterpretatie van 'storend' gedrag tot 'signaalgedrag' kan leiden tot bijzondere oplossingen. Geert inspireert met boeiende praktijkvoorbeelden en met praktische handvaten.

Geert Bettinger
Trainer/coach VZW Optimum C

Warme maaltijd met een glimlach

Onderzoek naar het eetgedrag bij klanten van de dienst Warme Maaltijden aan Huis van Zorgbedrijf Roeselare toonde aan dat heel wat senioren vaak tot altijd alleen eten en zich daardoor ook erg eenzaam voelen. Een teken voor het Zorgbedrijf om ook dringend na te denken over het aspect ‘eenzaamheid’ tijdens het eten. Het zorgbedrijf bedacht een verrassend voor de hand liggend antwoord: voortaan leveren de maaltijdbezorgers niet enkel de maaltijd aan huis, maar schuiven ze met plezier mee aan tafel.

Judith Deryckere
Communicatieverantwoordelijke Zorgbedrijf Roeselare

Laurens Deboeuf
Centrumleider LDC Ten Elsberge

Een studie van ING en Probis: De sector van woonzorgcentra in beeld: trends, uitdagingen en indicatoren

Deze studie van 2017 van ING en Probis schetst een beeld van de sector van de woonzorgcentra. In een eerste deel werden interviews uitgevoerd bij sleutelpersonen uit de sector die een interessante blik geven op de visie en evoluties in de ouderenzorg. Daarna wordt de sector in beeld gebracht via een aantal benchmarkcijfers. In het laatste deel van deze studie verschaffen we inzicht in de exploitaties van woonzorgcentra. 

Prof. Dr. Jeroen Trybou
Senior Advisor Probis Consulting

Digital Health Start-ups in België: een Ecosysteem Analyse

Health tech speelt een cruciale rol in het betaalbaar houden van onze gezondheidszorg. Innovaties zoals smart wearables en monitoring gadgets duiken overal op, en alsmaar meer health startups zien het levenslicht. Startups.be realiseerde samen met ING een studie over het onderwerp. Welke start-ups zijn actief in digital health? Bestaan er geografische clusters in ons land? Hoe vinden de start-ups funding? Tijdens dit seminarie kom je het allemaal te weten! 

Jan Bormans
Startups.be

Wat zorgt er voor dat we volhouden en hoe worden zorgprofessionals keuze-architecten?

Zorgverleners doen hun werk doorgaans met hart en ziel. Toch dient deze beroepsgroep alert te zijn voor stressgerelateerde problemen en te zorgen voor voldoende herstelmomenten en de uitbouw van veerkracht.

Tijdens deze lezing gaan we in op biopsychosociale oorzaken van stress in het algemeen en voor deze beroepsgroep in het bijzonder maar leggen we de focus vooral op wat je zelf kan doen in je leven en loopbaan om mogelijke problemen te vermijden en je veerkracht te vergroten zodat je jezelf optimaal kan blijven ontplooien in je baan.

Elke Safont
Klinisch psychologe bij Huis voor Veerkracht

Lokale buurtgerichte zorg

Het beleidsideaal om als oudere zo lang mogelijk thuis blijven wonen, heeft diepgaande gevolgen voor het dagelijks leven, aangezien verouderen vaak geassocieerd wordt met kwetsbaarheid. Het zorg- en ondersteuningsaanbod kan echter moeilijk het hoofd bieden aan de complexe zorgvragen van kwetsbare individuen. Het INClusive CAre Raamwerk van Verté (2017) remedieert daar echter aan door het zorgpakket aan te passen aan de buurt en haar bewoners.

Dr. Emily Verté
VUB

Geïntegreerde zorg

Met 14 pilootprojecten geïntegreerde zorg, in evenveel lokaliteiten waar alles samen een kwart van de Belgische bevolking woont, is een strategische optie genomen voor fundamentele veranderingen in de gezondheidszorg om de switch naar echte patiëntgecentreerde zorg tot stand te brengen. Enkel op die manier kan de duurzaamheid van onze zorg in een snel evoluerende context van multimorbiditeit en innovaties worden gewaarborgd. Een bilan bij de – lang voorbereide – operationele start van de projecten. 

Ri De Ridder
Directeur-Generaal van het Riziv

HEALTH&CARE - dé vakbeurs voor de zorgsector

21-22-23 april 2020
Flanders Expo Gent

+32 (0) 9 241 92 11
info@health-care.be

Met het voortzetten van uw bezoek aan de website, accepteert u het gebruik van cookies om op maat gemaakte aanbiedingen en diensten aan te bieden. Lees meer